Výchovný ústav Nový Jičín
!!! POZOR !!! Změna telefonních čísel !!! PDF Tisk Email

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! POZOR !!!   Změna důležitých telefonních čísel!


Upozorňujeme na změnu  následujících telefonních čísel:

- sociální pracovníci:  556 764 940

- fax:  556 764 931 (Pozor! Jedná se pouze o fax!)

 

V době rekonstrukce pobytového oddělení se mohou zákonní zástupci chlapců a kurátoři v odpoledních hodinách

a o víkendech dovolat na tel. č.: 556 764 948, 734 854 937, 730 517 184, 734 854 938.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
O NÁS

Výchovný ústav v Novém Jičíně je zařazen do sítě škol jako součást speciálních školských zařízení pro mladistvé chlapce ve věku 15-18 (19) let s nařízenou nebo uloženou ochrannou výchovou, případně s předběžným opatřením soudu. Rozhodnutí soudu předcházejí vždy, a to více či méně, specifické problémy ve vývoji dětí, a to především v rodině. Na základě vzájemné dohody lze chlapci umožnit vzdělávání v učebních oborech až do věku 26 let.

Součástí organizace je střední škola a školní jídelna. Komplex budov a areál výchovného ústavu je situován uprostřed města a umožňuje maximální kontakt se všemi potřebnými společenskými náležitostmi.

V současnosti je kapacita zařízení 48 míst. V nepřetržitém provozu je zajišťována komplexní péče včetně vzdělávacího procesu v učebních oborech. Předpokladem pro pedagogickou práci (učitelé teoretického i praktického vyučování, vychovatelé, asistenti pedagoga, vedoucí pracovníci) je speciálně pedagogické vzdělání. V systému práce zařízení mají své místo rovněž odborní pracovníci, sociální pracovníci, zdravotní sestra a další dle potřeby.  

Základním dokumentem zařízení je Vnitřní řád. Navazujícími dokumenty jsou Organizační řád, Pracovní řád, Program reedukace a resocializace, ŠVP pro vzdělávání a výchovnou činnost, jakožto i  individuální vzdělávací a výchovné programy pro jednotlivé chlapce. 

U všech zaměstnanců zařízení je nutná nejen profesní, ale i osobnostní, lidská úroveň. Naši svěřenci a žáci se spolupůsobením řady nepříznivých faktorů dostali do určitých osobních a rodinných nesnází. Pohybují se často v bludném kruhu nejistoty, úzkosti, agresivity, delikvence, kriminality a pocitu viny. Je otázkou, zda je někdo schopen a to ještě dříve než se tyto faktory v osobnosti pevně zakotví, poskytnout přiměřenou pomoc. Při dlouhodobějším pobytu chlapců v našem speciálně pedagogickém zařízení je ještě určitá naděje, že poskytovaná pomoc bude jimi respektována a vnitřně přijata a společensky pozitivně využita.

 

 
Design by Next Level Design / Script by Joomla!