Důležité upozornění!


Z důvodu závažné poruchy telefonní ústředny školského zařízení  VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín, až do odvolání není možné využívat tyto kontakty pevných linek:
556 764 940 – sociální pracovníci
556 764 933 – sekretariát
556 764 932 – ředitel
556 764 954 – statutární zástupce ředitele
556 764 957 – ekonomický úsek
556 764 937 – zástupce ředitele pro vzdělávání
556 764 935 – vedoucí  Školní  jídelny
556 764 955 – technický pracovník
556 764 938 – sociální pracovník se zdravotním zaměřením

Místo  nefungujících kontaktů pevných linek je možné využít kontakt služebních mobilních telefonů:

V  pracovních dnech od 06.30 hod. do 15.00 hod.:
730 895 985 – sociální pracovníci
770 123 865 – ekonomický úsek
734 854 935 – technický pracovník
730 517 181 – vedoucí Školní jídelny
730 517 183 – sociální pracovník se zdravotním zaměřením

V  pracovních dnech od 6.30 hod. do 20.00 hod.:
734 574 804 – ředitel

V pracovních  dnech  a SO, NE, SV od 08.00 hod. do 20.00 hod.:
731 154 752 – statutární zástupce ředitele

V pracovních dnech od 15.00 hod. do 06.00 hod.  následujícího  dne  a SO, NE, SV nepřetržitě:
734 854 937 – pobytové oddělení „B“ ochranné výchovy
730 517 184 – pobytové oddělení „C“ ústavní výchovy
734 854 938 – pobytové oddělení „D“ ústavní výchovy
Vítejte!
Výchovný ústav v Novém Jičíně je zařazen do sítě škol jako součást speciálních školských zařízení pro mladistvé chlapce ve věku 15-18 (19) let s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, případně s předběžným opatřením soudu. Rozhodnutí soudu předcházejí vždy, a to více či méně, specifické problémy ve vývoji dětí, a to především v rodině. Na základě vzájemné dohody lze chlapci umožnit vzdělávání v učebních oborech až do věku 26 let.


 
vu-internát z ulice.jpg
Součástí organizace je střední škola, středisko výchovné péče a školní jídelna. Komplex budov a areál výchovného ústavu je situován uprostřed města a umožňuje maximální kontakt se všemi potřebnými společenskými náležitostmi.

V současnosti je kapacita zařízení 44 míst v pobytové části školského zařízení. V nepřetržitém provozu je zajišťována komplexní péče včetně vzdělávacího procesu v učebních oborech. Předpokladem pro pedagogickou práci (učitelé teoretického i praktického vyučování, vychovatelé, asistenti pedagoga, vedoucí pracovníci) je speciálně pedagogické vzdělání. V systému práce zařízení mají své místo rovněž odborní pracovníci, sociální pracovníci, zdravotní sestra a další dle potřeby.
  
Základním dokumentem zařízení je Vnitřní řád. Navazujícími dokumenty jsou Organizační řád, Pracovní řád, Program reedukace a resocializace, ŠVP pro vzdělávání a výchovnou činnost, Koncepce rozvoje školského zařízení a Standardy kvality péče o děti ve Výchovném ústavu, střední škole a středisku výchovné péče, Nový Jičín, jakožto i  individuální vzdělávací a výchovné programy pro jednotlivé chlapce. 

U všech zaměstnanců zařízení je nutná nejen profesní, ale i osobnostní, lidská úroveň. Naši svěřenci a žáci se spolupůsobením řady nepříznivých faktorů dostali do určitých osobních a rodinných nesnází. Pohybují se často v bludném kruhu nejistoty, úzkosti, agresivity, delikvence, kriminality a pocitu viny. Je otázkou, zda je někdo schopen a to ještě dříve než se tyto faktory v osobnosti pevně zakotví, poskytnout přiměřenou pomoc. Při dlouhodobějším pobytu chlapců v našem speciálně pedagogickém zařízení je ještě určitá naděje, že poskytovaná pomoc bude jimi respektována a vnitřně přijata a společensky pozitivně využita.
ÚTVARY
KONTAKT
Výchovný ústav, střední škola
a středisko výchovné péče, Nový Jičín

Divadelní 12
741 01 Nový Jičín

Tel.: 556 764 940
ID datové schránky: 7tuv5bk
podatelna@vumnj.edunet.cz 
IČ: 00601586
DIČ: CZ00601586
JK 2018
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one