Prázdninový pobyt v přírodě 16.-20.7.2018

Prázdninový pobyt v přírodě 16.-20.7.2018

Tematickým zaměřením pobytu v přírodě je zdokonalování a prohlubování dovedností a zkušeností, které jsou chlapci schopni uplatnit ve svém životě. Tyto poznatky a zkušenosti vedou chlapce k větší samostatnosti, sebedůvěře, kolektivním a přátelským vazbám. Vede chlapce k dodržování nastavených pravidel a zásadám slušného chování k druhým lidem. Rovněž se chlapci naučí chránit a poznávat jak krajinu, tak i živé bytosti v ní.
Nedílnou součástí pobytu v přírodě je také sportovní a turistické zaměření, kdy chlapci mohou dokázat nejen svou fyzickou zdatnost, ale také psychickou vyspělost.
Celý pobyt byl uskutečňován v rámci výchovně vzdělávací činnosti.
 
PONDĚLÍ 16.07.2018 – 1. DEN
 
Odjezd chlapců a pedagogického doprovodu byl naplánován až po opakované kontrole připravenosti, a to jak po stránce materiální, tak i „fyzické a psychické připravenosti“ všech zúčastněných, jakožto i po řádném POUČENÍ BOZP, jakožto také o slušném chování a vystupování na veřejnosti během celého pobytu. Cílem prvního dne byl bezpečný dojezd do místa pobytu, respektive naší „základny“, kterou byl stejně jako v roce předchozím AUTOCAMPING ROZKOŠ v České Skalici.
Vstříc zážitkům plni elánu, ale už za nepříjemného horka jsme vyjeli už před osmou hodinou.
 
Během cesty do místa pobytu jsme nejprve navštívili Muzeum Olomouckých tvarůžku v Lošticích.
 
MUZEUM OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ - LOŠTICE
* Muzeum Olomouckých tvarůžků otevřené v roce 1994 v místě původní výrobny tvarůžků významně přispělo k popularizaci tohoto jedinečného sýru. Umístění uvnitř výrobního závodu však omezovalo jeho rozvoj. Proto bylo rozhodnuto vybudovat zcela nové muzeum, jehož výstavba započala v roce 2013.
Nové Muzeum Olomouckých tvarůžků slavnostně otevřené 26. června 2014 ukazuje v moderně pojatých expozicích průřez historií Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až do současnosti.
·         Vstup do muzea začíná v bývalých stájích, kde návštěvník vstoupí do Velkého příběhu, který vypráví o historii Olomouckých tvarůžků a rodu Wesselsů. Začíná prvními zmínkami o výrobě Olomouckých tvarůžků i s prvními fotografiemi. Dál pak volně sleduje linii výroby od zpracování tvarohu, formování a koupání tvarůžků, až po jejich balení včetně funkční stloukačky na bedničky.
·         Velký příběh je ojedinělý i tím, že ukazuje dobu, kdy se výroba ruční měnila na strojní, se kterou začal právě zeť Aloise Wesselse – Karel Pivný. Na osudu jednotlivých osobností demonstruje expozice počátky výroby Olomouckých tvarůžků přes dobu před první světovou válkou, kdy se členové rodu Wesselsů stali největšími výrobci Olomouckých tvarůžků.
·         Druhé poschodí otevírá dobová pracovna Karla Pivného, další místností je retro „Sokolské kino Loštice“, kde se promítají filmy o výrobě a historii Olomouckých tvarůžků. Následuje místnost, ve které jsou umístěny originály formovacího a koupacího stroje z 20. století. Zde je i rekapitulace historie výroby Olomouckých tvarůžků v Lošticích na časové ose. Ta končí dobou socializace a současnou výrobou. Té je pak věnována samostatná místnost, ze které se dostanete do galerie fotografií ukazující proměny závodu od restituce v roce 1990 až po současnost.
·         Pro návštěvníky, kteří budou mít zájem o rozšířený výklad nad rámec audiovizuálních programů, jsou v muzeu k dispozici tři informační místa vybavená stolním počítačem s programem Panorama, kde je možno vyhledat podrobné informace.
·         Poslední prostor je rozloučením s návštěvníkem, který poté vchází do podnikové prodejny A. W. spol. s r. o. Muzeum je bezbariérové, forma individuálních prohlídek dá každému možnost výběru prohlídky podle jeho zájmu a časových možností.
 
Chlapcům se prohlídka „muzea tvarůžek“ velmi líbila. Co však nelibě nesli, byla typická vůně této pochoutkyJ Po prohlídce jsme společně pokračovali dále k cíli naší cesty s přestávkou na oběd v Hradci králové, kde proběhla rovněž „řízená“ prohlídka centra města s výkladem k historii, vše v gesci Mgr. Tokaře.
Okolo 16:00hod jsme dorazili do cíle – AUTOCAMPING na přehradě Rozkoš v České Skalici. Odpoledne a podvečer patřil ubytování, přípravě stravy na večeři a odpočinku po cestě. Po společné prohlídce rozsáhlého kempu, kdo měl zájem, mohl se jít vykoupat pod „přísným dohledem“ pedagogů v místech pro koupání určených na přehradě Rozkoš, jež nese označení „východočeské moře“.
Po večeři byl čas věnován společnému posezení, dle zájmu společenským hrám, večerní komunitou s vyhodnocením dne a večerkou kolem 23hodin, což bylo pro mnohé vzhledem k náročnosti dne vysvobozením… !!!.
 
ÚTERÝ 17.07.2018 – 2. DEN
 
Po snídani, osobní hygieně a úklidech ubytovacích prostor, jsme chlapce seznámili s podrobným plánem dne. A nebylo toho málo, přestože dle původního plánu jsme měli navštívit Adršpach – skalní město, neustávající déšť plány „rozmetal“, rozhodli jsme v rámci „změny“ navštívit Vojenskou pevnost Dobrošov a následně pak zamířit na návštěvu a prohlídku muzea Merkuru v Polici nad Metují.
 
VOJENSKÁ TVRZ DOBROŠOV
 
 • Na řadě míst Orlických hor stojí dělostřelecké sruby a bunkry, které byly vybudované v rámci československého opevnění severní hranice. Mezi Náchodem a Českou Čermnou se nalézají sruby tvrze Dobrošov.
 • Tvrz Dobrošov byla součástí plánu výstavby dvou pěchotních a dvou dělostřeleckých srubů, otočné dělostřelecké věže, minometné otočné věže a vchodového objektu. Stavba začala v roce 1937 a práce rychle postupovaly, ale v roce 1938 byly definitivně zastaveny. Zůstalo tak u stavebního dokončení pouhých tří objektů - pěchotních srubů N-S 72 Můstek a N-S 73 Jeřáb a dělostřeleckého srubu N-S 75 Zelený.
 • Za dobu prováděných prací bylo vyrubáno 1750 metrů spojovacích chodeb a 750 metrů podzemních prostor, kterou vedou v hloubce 20 – 39 metrů pod povrchem terénu.
 • V období po Mnichovské dohodě bylo veškeré vybavení kromě zbraní rozprodáno. U rozpracovaných srubů N-S 74 Maliňák, N-S 76 Amerika a N-S 77 Kaplička, byly výkopy a šachty zasypány, objekt N-S 77A Portál, který měl plnit funkci vchodového srubu, byl zavezen a na místě vytvořen provizorní vstup. Dnes tu uvidíte stopy po zavalených objektech a můžete případně nahlédnout do části zpřístupněných podzemních chodeb.
 
 
MUZEUM STAVEBNICE MERKUR-POLICE NAD METUJÍ
 
 • Zajímavý osud slavné stavebnice Merkur můžete odhalit v jednom z nejmladších muzeí v České republice. Muzeum naleznete malebném městečku Police nad Metují.
 • Muzeum  bylo poprvé otevřeno v roce 2006 a historie stavebnice Merkur, parních strojů a elektrických vláčků Merkur každoročně láká tisíce návštěvníků z naší republiky i ze zahraničí. Prohlídka i hrací koutek se hodí pro děti i dospělé bez rozdílu věku! Spatřit tady můžete nejstarší stavebnice z roku 1920, kolejiště Merkur „O“ v měřítku 1:45 a spoustu historických i současných exponátů. Jistě vás nadchne obrovité Ocelové město, postavené Jiřím Mládkem, který se inspiroval románem od Julese Verna a stále se pokouší o jeho rozšiřování. Tento nadšený stavitel má ovšem s Merkurem i další velké plány.
·         Muzeum Merkur tvoří jednotlivé výstavní síně, kde je postupně znázorněn vývoj a samotný příběh. Nechybí tady slavná Eiffelova věž, historické rekvizity, kolejiště a vlakové soupravy. Elektrické vláčky z Merkuru patřily během první republiky mezi významné zdejší výrobky. Muzeum Merkur se Vám nikdy nezevšední, protože se stále rozšiřuje a často jsou k vidění nové exponáty.
 
Strava i pitný režim byly zajištěny z vlastních zdrojů. Chování i vystupování chlapců i vzhledem k nepřízní počasí a trvajícímu dešti velmi dobré bez negativních projevů, kdy tito jednak akceptovali veškeré pokyny ze strany pedagogů, jednak i trochu překvapivě projevili zájem nejen o vojenskou historii, ale i o expozici MUZEA MERKUR, kde dokázali více než hodinu být „zaměstnáni“ prací nad částmi dnes již historických staveb z dílny „Merkuru“… .
Po návratu do kempu, základních sebeobslužných aktivitách, stravování či hygieně byla v rámci večerního programu umožněna chlapcům s dohledem pedagogů Mgr. Dederové a Bc. Novotného návštěva DISCOSHOW v kempu, a to až do 24hodin, jelikož chování i vystupování chlapců bylo „nezávadné“ a dovedli se i společensky pobavit, což je z našeho pohledu nyní velice pozitivní poznatek!
 
 
STŘEDA 18.07.2018 – 3.DEN
 
I třetí den pobytu jsme museli opětovně s ohledem na „nejasné“ počasí (zataženo, drobný déšť) improvizovat, bohužel Adršpachu se letos asi nedočkáme, takže jsme zvolili turisticko – vědní procházku, pro některé chlapce možná i náročnou túru se zaměřením především na Českou Skalici a její největší osobnost, spisovatelku Boženu němcovou. Trasu i seznámení s historickými okolnostmi si připravili Mgr. Tokař a Mgr. Dederová. A tak jsme v rámci procházky (po tkzv. Červené cestě) se seznámili:

Červená turistická značka : prochází kolem všech hlavních turistických atraktivit jako je Lovecký pavilon, zámek Ratibořice, Ludrův mlýn, sousoší Babička nebo Staré bělidlo, Viktorčin splav či Slatinský Mlýn. Červenou značku kopíruje také zdejší oblíbený cyklookruh po Babičině údolí, který vede z České Skalice celým Babiččiným údolím až do obce Havlovice, která leží na konci údolí.

 
BARUNČINA ŠKOLA Roubenou školní budovu v České Skalici navštěvovala v letech 1824-33 Barunka Panklová, později největší česká spisovatelka Božena Němcová. Expozice zprostředkovává atmosféru školství první poloviny 19.století. Informační hodnotu expozice zvýrazňuje keramická výzdoba atria školy, která didakticky vytříbenou formou zobrazuje život ve venkovské škole, a to podle povídky Boženy Němcové „Pan učitel“.
 
 
MUZEUM BOŽENY NĚMCOVÉ - Expozice přibližuje život a dílo významné české spisovatelky Boženy Němcové. V muzeu můžeme shlédnout veškeré dílo Boženy Němcové, nejen vydané v českém jazyce, ale také veškeré její knihy přeložené do mnoha cizích jazyků. Rovněž se z informačních panelů dovídáme, kde všude B.Němcová s manželem a dětmi pobývala a jaký byl její osobní život. V muzeu také probíhají tradiční Jiřinkové slavnosti a to od roku 1837 – třídenní oslava květin Jiřinek spojená s bohatým kulturním životem.
 
MUZEUM TEXTILU Jediné české muzeum specializované na historii textilní výroby. Mezi nejzajímavější exponáty sbírky patří zařízení dílny modrotiskáře, výrobce forem pro ruční tisk, ruční tkalcovský stav, rovněž výstava starých šicích strojů. Muzeum je pobočkou Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
 
BABIČČINO ÚDOLÍ - Národní kulturní památka – zahrnuje empírový zámeček Ratibořice, Panský hostinec, Rudrův mlýn, Vodní mandl, pomník Babička s dětmi,Staré bělidlo a Viktorčin splav.
 
 • Zámek Ratibořice – Zámeček je znám především jako letní sídlo Kateřiny Vilemíny Zaháňské. Postaven je v empírovém slohu.
·         STARÉ BĚLIDLO - K nejnavštěvovanějším místům údolí patří  domek čp. 7 u Viktorčina splavu. Zde prožila Božena Němcová roku 1844 prázdniny se svými dětmi, a v povídce Babička sem přenesla své vzpomínky z dětství, které prožila se svou babičkou Marií Magdalénou Novotnou na starém panském bělidle pod zámkem v nedalekých Ratibořicích. Původní bělidlo nechala majitelka zámku Kateřina Zaháňská zbořit roku 1830. Po 2. světové válce byl domek čp. 7 vybaven dobovým lidovým nábytkem ze sbírek Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Budova a okolí byly později dále upraveny roku 1970 při natáčení filmu Babička režiséra Antonína Moskalyka; jako připomínka povídky stojí asi v polovině cesty mezi ratibořickým zámkem a Starým bělidlem také sousoší babičky s dětmi a psy.
·         VIKTORČIN SPLAV - za Starým bělidlem také v průběhu let změnil podobu i polohu; nejprve při stavbě zavodňovacích soustav v letech 1842 až 1848 a 1874 až 1875 později v rámci regulace toku Úpy ve 20. a 50. letech 20. století. Na místo původně dřevěného splavu bylo osazeno betonové a kamenné čelo - to bylo roku 1970 při natáčení filmu z důvodu obnovení staršího vzhledu obloženo kmeny stromů. Původní splav byl v místě současné cesty.
·         Přibližně v polovině cesty mezi babiččiným pomníkem a Starým bělidlem je pod dubem kamenný křížek s letopočtem 1866. Ten nemá nic společného s Viktorkou, jak se někteří lidé mylně domnívají, ale jde o památku na padlého vojáka. Křížek byl původně uprostřed louky, na toto místo byl přemístěn poté, co jej několikrát poškodili zemědělci při sekání trávy.
 
·         BABIČČIN POMNÍK -  se sochami v nadživotní velikosti měl být původně umístěn uprostřed louky. Postavy měly budit dojem, že se navracejí ze zámku na Staré bělidlo; pozdvižené hlavy dětí pak měly jakoby vyhlížet první hvězdy. Tehdejší majitel louky však nesouhlasil, aby mu lidé nepošlapali trávu na louce, proto byla socha umístěna hned u cesty. Slavnostního poklepání na základní kámen se v roce 1920 zúčastnil i Alois Jirásek, který zde měl proslov. O rok později, u příležitosti slavnostního odhalení pomníku byl natočen první, ještě němý, film Babička.
Po dlouhé a informačně náročné cestě, která trvala s přestávkou na společně připravenou svačinu skoro pět hodin jsme okolo 15hodiny dorazili zpět do Kempu a po hygieně nastoupili do „vozidel“ a odjeli na návštěvu zámku OPOČNO. Jelikož nám celý den nepřálo počasí, chlapcům se již moc nechtělo, ale nakonec zvědavost rozhodla a NIKDO NELITOVAL, jelikož moderovaná návštěva zámku OPOČNO s návštěvou i přilehlé zbrojnice a muzea zbraní byla nakonec jedním z největších zážitků pro všechny účastníky týdenního pobytu.
I přes náročnost programu v tomto dni hodnocení opětovně ryze pozitivní. Přes drobné animozity v projevech chování nelze ve finální fázi závažných připomínek k chování chlapců, drobné nedostatky vyplývající pravděpodobně z „rozmarů“ počasí či nervozity z únavy byly empatií a pozitivním naladěním pedagogů v zárodcích zažehnány. A tento den ani dřívější večerka nikomu nevadila, spíše naopak, již před desátou všichni spokojeně usnuli a těšili se na další zážitky, které čekaly na nás ve čtvrtek, v plánu byla přece návštěva SAFARI.
 
ČTVRTEK 19.07.2018 – 4.DEN
Po kvalitní a výživné snídani jsme vyrazili na nejvíce očekávanou návštěvu v rámci našeho pobytu, a to návštěvu ZOO ve Dvoře Králové nad Labem - SAFARI ZOO .
 • Jedním z důležitých úkolů lidstva je zachování genofondu rostlin a živočichů. Bez moderních zoologických a botanických zahrad by to nebylo možné. Zoologické zahrady plní i mnoho dalších důležitých úkolů. Cílem je radost z kontaktu se zvířaty, úcta k přírodě, porozumění životu zvířat a pochopení opodstatnění jejich existence.
 • Zoo Dvůr Králové nad Labem je druhá největší ZOO v ČR, nachází se  v bezprostřední blízkosti centra města (asi 15 minut jihozápadně pěší chůze).
 • Bezprostředně se orientuje na africká zvířata. Vedle klasické pěší obchúzky, která zabere nejméně 3 hodiny v tradičních expozicích ZOO, umožňuje rovněž vb části SAFARI také prjížďky upravenými autobusy. Součástí je rovněž galerie obrazů Zdeňka buriana a galerie „cest“ nejslavnějšího ředitele ZOO Ing. Wagnera.
 
Návštěva i přes tentokráte místy až nesnesitelné vedro přinesla všem mnoho nezapomenutelných zážitků, kdy největším tahákem byla prohlídka lvů a goril a překvapivě „jedovatého pavilonu“ I přes čtyřhodinovou prohlídku jsme asi nestihli vše vidět, ale především veškeré nabyté zážitky i dokonale vstřebat. Prostě paráda!!!!!
Cestou zpět jsme navštívili město Trutnov, přejeli přes Úpici do nedalekých Havlovic, kde jsme si užili relaxační pohodu na místním sportovišti při hraní minigolfu. Návrat i přes brzký výjezd byl až kolem 19hodin, následovaly sebeobslužné aktivity a příprava závěrečného večera, který měl dva základní body:
 
 1. Oslava narozenin Vojty Scholtesze
 2. Soutěž v praktických dovednostech (rozdělání ohně )
Obojí se nadmíru povedlo, takže jsme museli spokojeně konstatovat, že čtvrteční den se opravdu vydařil, a to po všech stránkách, i když unaveni, ale spokojeni jsme usínali až po půlnoci.
 
PÁTEK 20.07.2018 – 5.DEN
Den poslední. I když jsme všichni včerejší večer hodnotili výlet pozitivně, určitě nebudeme lhát, že všichni se těšili již domů. Takže to šlo po řadě – budíček, symbolická poslední rozcvička, hygiena, úklid chatek a společných prostor, příprava a konzumace snídaně a také příprava stravy a pitného režimu na cestu zpět. A zvládli jsme to mimořádně, už v 10hodin jsme mohli vyrazit na cestu zpět, i když ještě ne tak docela… .
A co jsme si na tento den poslední naplánovali:
Když už jsme nestihli „Skalní město“, pojedeme se podívat na zříceninu skalního hradu Adršpach u Teplic nad Metují a následně i přilehlý Zámek ADRŠPACH, kde jsme v prostorách zámku měli možnost se vžít do rolí zámeckých pánů a služebnictva, někteří dostali v tomto případě i „šanci“ vyzkoušet si dobové oblečení a byli tedy překvapeni, co se nosilo…??!! Taková milá a příjemná „třešnička na dortu“ za celým naším pobytem.
Odtud jsme něco po 15 hodině vyrazili směr základna v Novém Jičíně, aby chlapci ještě stihli odjet na víkendové dovolenky a my dospělí se mohli vrátit do svých domovů.
Stihli jsme to s krátkými zastávkami a i vzhledem k řidičskému umu těch, co nás vezli i přes „zádrhely“ na našich draze placených cestách kolem 20hodiny, vlastně tak, jak jsme si to dopoledne naplánovali.
SLÁVA, NAZDAR VÝLETU, I KDYŽ JSME ZMOKLI, UŽ JSME TU A CO JE PODSTATNÉ, SPOKOJENI VŠICHNI A PO VŠECH STRÁNKÁCH! ÚKOL SPLNĚN!!!
 
Závěrečné resumé: Po celou dobu pobytu v přírodě se všichni chlapci snažili chovat dle svých momentálních schopností. Lze konstatovat, že jejich chování a vystupování nezavdalo příčinu k negativnímu hodnocení ze strany pedagogických pracovníků. Obavy se nenaplnili, tudíž jednoznačně hodnocení na VÝBORNOU!!! Celý pobyt v přírodě se také nesl v přátelském duchu a chlapci se snažili rozšířit si své přátelské vazby nejen mezi sebou navzájem, ale také vůči pedagogickým pracovníkům přítomným na pobytu. Všichni zúčastnění byli s pobytem v přírodě maximálně spokojeni, a to jak co se týče ubytování, stravy, tak i náplně – dokázali jsme využít veškerý čas – jednak na poznávání pamětihodností, jednak i na relaxaci.
 
V Novém Jičíně 21.07.2018                                                                                                Mgr. Pavel TOKAŘ
13.11.2018 12:43:23
j.kolarik
JK 2021
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one