Úřední deska

Termíny konání závěrečných zkoušek

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/21 se v našem zařízení budou konat v následujících termínech:

Písemná: 31.5.2021
Praktická: 1.-3.6.2021
Ústní: 11.6.2021
Ředitel Výchovného ústavu, střední školy a střediska výchovné péče, Nový Jičín, Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín, dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že nedoručené písemnosti jsou uloženy k vyzvednutí ve Výchovném ústavu, střední škole a středisku výchovné péče, Nový Jičín, Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín na sociálním oddělení, kde je možno je převzít v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hod. Správní orgán přistoupí k doručení písemností veřejnou vyhláškou, pokud se jedná o účastníka řízení neznámého pobytu nebo o účastníka, kterému se prokazatelně nedaří doručovat do místa trvalého pobytu, případně na jinou kontaktní adresu. Veřejná vyhláška se považuje za doručenou patnáctým dnem po jejím vyvěšení na úřední desce.
 
Seznam volných pracovních pozic najdete ZDE.
JK 2021
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one