Doručení písemností veřejnou vyhláškou

Ředitel Výchovného ústavu, střední školy a střediska výchovné péče, Nový Jičín, Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín, dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že nedoručené písemnosti jsou uloženy k vyzvednutí ve Výchovném ústavu, střední škole a středisku výchovné péče, Nový Jičín, Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín na sociálním oddělení, kde je možno je převzít v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hod. Správní orgán přistoupí k doručení písemností veřejnou vyhláškou, pokud se jedná o účastníka řízení neznámého pobytu nebo o účastníka, kterému se prokazatelně nedaří doručovat do místa trvalého pobytu, případně na jinou kontaktní adresu. Veřejná vyhláška se považuje za doručenou patnáctým dnem po jejím vyvěšení na úřední desce.
 
01.08.2017 18:20:30
j.kolarik
ÚTVARY
KONTAKT
Výchovný ústav, základní škola, střední škola
a středisko výchovné péče, Nový Jičín

Divadelní 12
741 01 Nový Jičín

Tel.: 556 764 940
ID datové schránky: 7tuv5bk
podatelna@vumnj.edunet.cz 
IČ: 00601586
DIČ: CZ00601586
JK 2022
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one