Akce zařízení


Závěrečné učňovské zkoušky 2023

V pátek 16.6.2023 proběhla v naší škole ústní část závěrečných učňovských zkoušek oboru dřevařská výroba, jíž předcházela část písemná a praktická. Chlapci prokázali připravenost jak v oblasti teoretické, tak zejména v oblasti praktické, kdy během tří dnů vyrobili podle jednotného zadání výrobek - podnožku z masivního materiálu. Chlapci byli ve všech částech zkoušky úspěšní a zaslouženě získali výuční list z oboru dřevařská výroba.

Přejme chlapcům, ať v "opravdovém" životě, který jim tímto dnem začíná, dokáží využít nabyté vědomosti a dovednosti a aby byl jejich život co nejúspěšnější.

Ing. Jiří Kolařík, třídní učitel

Exkurze na pile v Hranicích a výlet do Teplic n/Bečvou

Ve čtvrtek 11.5.2023 se 2 žáci 3. ročníku oboru dřevařská výroba zúčastnili exkurze ve firmě Pilařská výroba KOTRLA a.s., kde se chlapci v rámci výuky a zároveň i přípravy na závěrečné učňovské zkoušky seznámili s technologickým postupem výroby jehličnatého řeziva a také i s výrobou peletek v sousední firmě.

Po exkurzi jsme v rámci školního výletu uskutečnili výšlap k Hranické propasti, která je nejhlubší zatopenou propastí na světě. Po "náročném" pěším výletě následovala relaxační prohlídka lázeňské části Teplic nad Bečvou, kde chlapci ochutnali místní léčebný pramen a užili si pohody lázeňského areálu.

Exkurze i výlet se vydařily!  :-)

Ing. Jiří Kolařík, učitel

Vycházka k Farské baště

Chlapci se spolu s paní učitelkou matematiky a dějepisu dne 2. května 2023 vydali na další vycházku za poznáním architektonických krás města Nového Jičína. Tentokrát kráčeli k šestiboké Farské (dělové) baště nacházející se v těsné blízkosti novojičínského kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Žáci se seznámili s významným prvkem dochované částí městského opevnění na jihovýchodní straně města z roku 1613, kdy tato jediná zachovalá bašta z původních tří bašt při vodním příkopu v roce 1621 sloužila k obraně města.

Žáky zaujala nejen historie a účel stavby, ale i geometrický tvar základny a obvodových zdí bašty. Na téma pak chlapci navázali v hodině matematiky při výuce učiva stereometrie. V hodině informatiky si žáci vytvořili malou koláž z pořízených fotografií.

Již nyní se chlapci těší na další vycházky za poznáním. 

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer 

Výlet za poznáním Nového Jičína

Adam B., Erik T. a Marek G. se spolu s paní učitelkou Renatou G. dne 4. dubna 2023 vypravili na prohlídku Masarykova náměstí, které pro celý tento týden ožilo v rytmu Velikonočního jarmarku, plného dekorací a zboží z domácí dílničky. Chlapci si prohlédli místní pamětihodnosti, barokní domy, památnou kašnu s tančícími sedláky a nahlédli do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde jim byly popsány nejen architektonické prvky a historie barokní stavby, ale i dějinná souvislost s blížícími se svátky jara. Za vzorné chování a naslouchání výkladu paní učitelky byli chlapci oceněni drobnou sladkostí v cukrárně. Společně se pak všichni vrátili zpět do školy na oběd plni příjemných dojmů z vycházky. Poté v hodině informatiky žáci zpracovali koláž fotografií ze školní akce.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Finálový turnaj ligy malé kopané - DD CUP

Ve dnech 28.6. - 29.6.2022 se chlapci našeho výchovného ústavu zúčastnili finále ligy malé kopané DD CUP v Praze na stadióně E.Rošického - STRAHOV, kde obsadili krásné a zároveň nejmíň populární místo - čtvrté.
Místo našeho ubytování byl hotel Galaxie v Praze.
Turnaj byl rozlosován do čtyř tříčlenných skupin. Naše skupina:
Cheb a Horní Slavkov 4:0 prohra
Dolní Lánov 3:1 výhra
Skončili jsme druzí ve skupině, ve čtvrtfinále jsme vyhráli 2:1 s Náchodem.
V semifinále jsme prohráli 2:1 s Dlažkovicemi, pozdějším vítězem celého turnaje. V tomto utkání chlapci hráli velice dobře a dovolím si říct nebýt špatných verdiktů v některých okamžicích rozhodčího, chlapci by postoupili do finále.
V utkání o třetí místo se rozhodčí opět podepsali na výsledku a s družstvem Cheb a Horní Slavkov jsme prohráli 2:1 a obsadili krásné čtvrté místo.
Závěrem bych všem chlapcům kteří se akce zúčastnili chtěl poděkovat za dosažené výsledky reprezentaci našeho VÚ a zároveň velké poděkování hlavnímu kaučovi panu Františku Merendovi.

Leoš Chalupa

Finálový turnaj LIGY MALÉ KOPANÉ - Hostinné

Ve dnech 09.06. -10.06. 2022 se chlapci našeho výchovného ústavu zúčastnili finále Ligy v malé kopané, kterému předcházel turnaj v Olešnici, kde jsme skončili na krásném 2. místě a postoupili tak do tohoto turnaje.
Finálový turnaj se odehrál na hřišti VÚ Hostinné. S nominovanými hráči vyjel pedagogický dozor ve složení František Merenda a Leoš Chalupa.
Cestou jsme projížděli známá města, kde jsme chlapce upozorňovali na zajímavosti, např. Litomyšl - Bedřich Smetana, V. Mýto - autobusy Karosa, Hostinné - papírny...
Místo našeho ubytování byl Autokemp Dolní Kalná, kde jsme ve čtvrtek po příjezdu ještě dolaďovali sportovní formu na místním hřišti a v podvečer si byli chlapci zaplavat v místním koupališti.
Večeři a snídani jsme zajišťovali vlastními silami společně s chlapci.
Turnaj byl rozlosován do dvou čtyřčlenných skupin. My jsme ve skupině porazili Buškovice 2:1, s Obořištěm jsme remízovali 2:2, s družstvem Praha ZDC jsme prohráli 1:5 a ve skupině jsme tak skončili na 2. místě. Po obědě jsme šli hrát o 3. místo proti domácímu celku Hostinné, kde jsme vyhráli v poměru 1:0.
Turnaj navštívil i náš pan ředitel Pavel Tokař, kterému tímto děkujeme za podporu.
Závěrem bych všem zúčastněným chlapcům poděkoval za dosažené výsledky a reprezentaci VÚ Nový Jičín a rovněž velké poděkování patří kaučovi panu františku Merendovi.

Leoš Chalupa