Internát

Oddělení ochranné výchovy bylo v našem zařízení uvedeno do provozu 1.března 2006. Jsou zde umístěni chlapci, kterým byla soudně nařízena ochranná výchova. 

Chlapci navštěvují druhý stupeň základní školy nebo některý z učebních oborů, které naše zařízení nabízí, kde mají také možnost získat příslušný výuční list. Ubytováni jsou v moderně zařízených dvou a třílůžkových pokojích, k dispozici mají velkou hernu s počítači, kulečníkem, stolním fotbalem a herní konzolí PS3, samostatnou televizní místnost a klubovnu. Ve volném čase chlapci využívají fotbalového a nohejbalového hřiště v areálu zařízení, moderní tělocvičny a hernu stolního tenisu.
Moderní a estetické prostředí oddělení ochranné výchovy přispívá velkou měrou na utváření vnitřních hodnot každého chlapce a pomáhá při nelehkém úkolu resocializace.