Úřední deska


Doručení písemností veřejnou vyhláškou

Ředitel Výchovného ústavu, střední školy a střediska výchovné péče, Nový Jičín, Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín, dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že nedoručené písemnosti jsou uloženy k vyzvednutí ve Výchovném ústavu, střední škole a středisku výchovné péče, Nový Jičín, Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín na sociálním oddělení, kde je možno je převzít v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hod. Správní orgán přistoupí k doručení písemností veřejnou vyhláškou, pokud se jedná o účastníka řízení neznámého pobytu nebo o účastníka, kterému se prokazatelně nedaří doručovat do místa trvalého pobytu, případně na jinou kontaktní adresu. Veřejná vyhláška se považuje za doručenou patnáctým dnem po jejím vyvěšení na úřední desce.

Volná pracovní místa

Seznam volných pracovních pozic najdete ZDE.