Kontakty - škola


Ing. Jiří Kolařík

vedoucí úseku vzdělávání

PaedDr. Michal Petružela 

učitel 

sborovna@vumnj.edunet.cz 

556 764 937 

Mgr. Rostislav Zedek 

učitel

Bc. Pavlína Skřičková

učitel

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

učitel

Kateřina Pořízková

asistent pedagoga

Daria Bridge

asistent pedagoga