Volná pracovní místa


Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín

Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín

nabízí pracovní pozici  v y c h o v a t e l  na úseku ochranné výchovy ve výchovném ústavu, a to na úseku mimoškolních činností.

Požadavky: 

 - odborná kvalifikace dle § 9 zák. č. 563/2004 Sb.,

- praxe v oboru výhodou

- opravdový zájem odborně pracovat s dětmi v riziku nebo s poruchami chování

- spolehlivost, pečlivost, empatie, sociální cítění.

Platové zařazení i pracovní náplň dle metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd dle "Metodického výkladu MŠMT" č.j. MSMT-22101/2019-1, Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě ve znění poslední úpravy nařízením vlády č. 399/2017 Sb., s účinností od 01.01.2019 pod odst. 2.16.01.

Zařazení do 12. platové třídy dle nastavené pracovní náplně a dosažené odborné praxe v platovém rozmezí základního platu od 32.170,- Kč do 41.940,- Kč s přihlédnutím k počtu let započitatelné praxe a zařazení do platového stupně uvedené platové třídy při 100% úvazku + zvláštní příplatek ve výši 2.500,-Kč.

Předpokládaný nástup: ihned

Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na kontaktní e-mailovou adresu:

KONTAKT - Mgr. Tomáš Petr - etoped

EMAIL: etoped1@vumnj.edunet.cz

MOB.: 733 285 426

V Novém Jičíně dne 23.09.2022