Škola a dílny


Základní škola

 

Od školního roku 2021/22 je součástí našeho zařízení také 2. stupeň základní školy, kde chlapci s nařízenou ochrannou výchovou dokončují základní vzdělání.  

"Budu se ho jen ptát, ale neučit ho a on bude se mnou sdílet poznávání:
a ty kontroluj, že mu nic nevysvětluji, ale rodím jeho vlastní názor."

Sokrates

Střední škola


Stavební práce, 36-67-E/02

Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví. Je schopen provádět: ruční zemní práce včetně ruční dopravy a uložení výkopku; dopravu a skladování stavebních materiálů; přípravu, dopravu, ukládání a ošetřování stavebních směsí; jednoduché zdění; manipulaci s výztuží; pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí; jednoduché bourací práce; úklid pracoviště a manipulaci se stavebními odpady.

Délka a forma vzdělávání
Tento obor vzdělání realizujeme v denní formě vzdělávání v délce 2 roky.

Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.