Kontakty - vedení zařízení


Mgr. Pavel Tokař

ředitel

reditel@vumnj.edunet.cz

556 764 932, 731 154 752

Mgr. Petr Pavlík

vedoucí vychovatel mimošk. činností OV SŠ, zást. statutár.orgánu

Ing. Bc. Milan Zetocha

vedoucí vychovatel mimoškolních činností OV ZŠ

Mgr. Petr Macíček 

zástupce ředitele pro SVP

svpnj@email.cz

734 574 818  

PaedDr. Michal Petružela

vedoucí úseku vzdělávání

skola@vumnj.edunet.cz

556 764 937  

Mgr. Tomáš Petr

vedoucí úseku odb.pracovníků a ved.skupiny dětí s EPCHO

Iva Eitlerová

vedoucí ekonomického a správního úseku

ekonom@vumnj.edunet.cz

556 764 957, 770 123 865

Mario Kunčík

pověřený vedoucí úseku stravování - školní jídelna

kuchyn@vumnj.edunet.cz

556 764 936, 770 181 984