Pověřenec MŠMT

Pověřenec MŠMT pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Šárka Jílková, DiS.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 105

E-mail: gdpr@msmt.cz