Zálohy

Důležité upozornění!


Z důvodu závažné poruchy telefonní ústředny školského zařízení VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín, až do odvolání není možné využívat tyto kontakty pevných linek:
556 764 940 - sociální pracovníci
556 764 933 - sekretariát
556 764 932 - ředitel
556 764 954 - statutární zástupce ředitele
556 764 957 - ekonomický úsek
556 764 937 - zástupce ředitele pro vzdělávání
556 764 935 - vedoucí Školní jídelny
556 764 955 - technický pracovník
556 764 938 - sociální pracovník se zdravotním zaměřením
Místo nefungujících kontaktů pevných linek je možné využít kontakt služebních mobilních telefonů:
V pracovních dnech od 06.30 hod. do 15.00 hod.:
730 895 985 - sociální pracovníci
770 123 865 - ekonomický úsek
734 854 935 - technický pracovník
730 517 181 - vedoucí Školní jídelny
730 517 183 - sociální pracovník se zdravotním zaměřením
V pracovních dnech od 6.30 hod. do 20.00 hod.:
734 574 804 - ředitel
V pracovních dnech a SO, NE, SV od 08.00 hod. do 20.00 hod.:
731 154 752 - statutární zástupce ředitele
V pracovních dnech od 15.00 hod. do 06.00 hod. následujícího dne a SO, NE, SV nepřetržitě:
734 854 937 - pobytové oddělení "B" ochranné výchovy
730 517 184 - pobytové oddělení "C" ústavní výchovy
734 854 938 - pobytové oddělení "D" ústavní výchovy

Třídní schůzky 20.10.2017


Vážení rodiče,
v sobotu 20.10.2017 od 9.00 do 11.00 hodin se v našem zařízení konají třídní schůzky, kde se dozvíte vše nejen o prospěchu Vašich chlapců, ale i vše, co Vás bude zajímat o chodu našeho zařízení.
Těšíme se na Vaši návštěvu :-)

Vážení rodiče,
veškeré informace, týkající se chodu našeho zařízení v době virové krize, získáte na těchto telefonních číslech:
556 764 940 - sociální pracovníci
556 764 951, 556 764 948, 556 764 941 - vychovatelny
Děkujeme.


Volná pracovní místa

Momentálně nenabízíme žádné volné pracovní pozice.

Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín, nabízí:

pracovní pozici učitel pro II. stupeň základní školy ve školském zařízení VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín - na ul. Divadelní 12
- na pracovní úvazek 1,0 na dobu neurčitou.
Počet hodin týdně: 40Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání
 • speciální pedagogika podmínkou
 • odborná kvalifikace dle § 8 odst. 2 zák.č. 563/2004 Sb.


Platové zařazení i pracovní náplň dle metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků
a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě ve znění poslední úpravy nařízením vlády č. 399/2017 Sb., s účinností dnem 1. ledna 2018 pod odst. 1.05.01.
Platové rozmezí základního platu od 33.000,- Kč do 42.300,- Kč.Nástup možný od 1.9.2020.
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na penzijní připojištění, FKSP, 12 dní studijního volnaŽádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na kontaktní e-mailovou adresu: reditel@vumnj.edunet.cz
nebo na tel.: 556 764 932, 734 154 752


Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín, nabízí:

pracovní pozici učitel střední školy ve školském zařízení VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín - na ul. Divadelní 12
- na pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou.
Počet hodin týdně: 40Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání
 • odborná kvalifikace dle § 9 odst. 7 zák.č. 563/2004 Sb.


Platové zařazení i pracovní náplň dle metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků
a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě ve znění poslední úpravy nařízením vlády č. 399/2017 Sb., s účinností dnem 1. ledna 2018 pod odst. 1.05.01.
Platové rozmezí základního platu od 33.000,- Kč do 42.300,- Kč.Nástup možný od 5.2.2020.
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na penzijní připojištění, FKSP, 12 dní studijního volnaŽádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na kontaktní e-mailovou adresu: reditel@vumnj.edunet.cz
nebo na tel.: 556 764 932, 734 154 752


Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín, nabízí:

pracovní pozici vychovatel ve školském zařízení VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín - na ul. Divadelní 12
- na pracovní úvazek 1,0 na dobu neurčitou.
Počet hodin týdně: 40
Směnnost: 2 směny
Požadovaný počet zaměstnanců: 2Požadavky:

 • úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • odborná kvalifikace dle § 16 odst. 2 zák.č. 563/2004 Sb.


Platové zařazení i pracovní náplň dle metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků
a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě ve znění poslední úpravy nařízením vlády č. 399/2017 Sb., s účinností dnem 1. ledna 2018 pod odst. 1.05.01.
Platové rozmezí základního platu od 31.500,- Kč do 38.500,- Kč.Nástup možný od 5.2.2020.
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na penzijní připojištění, FKSP, 12 dní studijního volnaŽádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na kontaktní e-mailovou adresu: reditel@vumnj.edunet.cz
nebo na tel.: 556 764 932, 734 154 752


Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín, nabízí:

pracovní pozici asistent pedagoga ve školském zařízení VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín - na ul. Divadelní 12
- na pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou.
Počet hodin týdně: 40
Směnnost: 1 směnaPožadavky:

 • střední odborné vzdělání s výučním listem
 • odborná kvalifikace dle § 20 odst. 2 zák.č. 563/2004 Sb.


Platové zařazení i pracovní náplň dle metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků
a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě ve znění poslední úpravy nařízením vlády č. 399/2017 Sb., s účinností dnem 1. ledna 2018 pod odst. 1.05.01.
Platové rozmezí základního platu od 25.500,- Kč do 32.000,- Kč.Nástup možný od 1.9.2020.
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na penzijní připojištění, FKSP, 12 dní studijního volnaŽádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na kontaktní e-mailovou adresu: reditel@vumnj.edunet.cz
nebo na tel.: 556 764 932, 734 154 752


Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín, nabízí:

pracovní pozici psycholog ve školském zařízení VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín - na ul. Divadelní 12
- na pracovní úvazek 1,0 na dobu neurčitou.
Počet hodin týdně: 40Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání
 • psychoterapeutický výcvik vítán, není podmínkou


Platové zařazení i pracovní náplň dle metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků
a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě ve znění poslední úpravy nařízením vlády č. 399/2017 Sb., s účinností dnem 1. ledna 2018 pod odst. 1.05.01.
Platové rozmezí základního platu od 33.000,- Kč do 42.300,- Kč.Nástup možný od 1.9.2020.
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na penzijní připojištění, FKSP, 12 dní studijního volnaŽádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na kontaktní e-mailovou adresu: reditel@vumnj.edunet.cz
nebo na tel.: 556 764 932, 734 154 752 

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín

Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín

nabízí pracovní pozici  v y c h o v a t e l  na úseku ochranné výchovy ve výchovném ústavu, a to na úseku mimoškolních činností.

Požadavky: 

 - odborná kvalifikace dle § 9 zák. č. 563/2004 Sb.,

- praxe v oboru výhodou

- opravdový zájem odborně pracovat s dětmi v riziku nebo s poruchami chování

- spolehlivost, pečlivost, empatie, sociální cítění.

Platové zařazení i pracovní náplň dle metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd dle "Metodického výkladu MŠMT" č.j. MSMT-22101/2019-1, Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě ve znění poslední úpravy nařízením vlády č. 399/2017 Sb., s účinností od 01.01.2019 pod odst. 2.16.01.

Zařazení do 12. platové třídy dle nastavené pracovní náplně a dosažené odborné praxe v platovém rozmezí základního platu od 32.170,- Kč do 41.940,- Kč s přihlédnutím k počtu let započitatelné praxe a zařazení do platového stupně uvedené platové třídy při 100% úvazku + zvláštní příplatek ve výši 2.500,-Kč.

Předpokládaný nástup: ihned

Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na kontaktní e-mailovou adresu:

KONTAKT - Mgr. Tomáš Petr - etoped

EMAIL: etoped1@vumnj.edunet.cz

MOB.: 733 285 426

V Novém Jičíně dne 23.09.2022

Momentálně nenabízíme žádné pracovní pozice.

Nabídky

Momentálně nenabízíme k odprodeji žádné nadbytečné zásoby. 


Dřevařská výroba, 33-57-E/01

Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní v odvětví dřevozpracující výroby při provádění jednoduchých pracovních činností. Bude připraven podle své profilace pro práce v dřevařské, pilařské nebo truhlářské výrobě zejména pro manipulaci s materiálem, polotovary a výrobky a pro základní práce spojené s ručním a strojním opracováním dřeva, pro výrobu a jednodušší montáž nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva, aglomerovaných výrobků ve stavebnětruhlářské výrobě atp.

Délka a forma vzdělávání
Tento obor vzdělání realizujeme v denní formě vzdělávání v délce 3 roky.

Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Malířské a natěračské práce, 36-57-E/01

Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní v povolání malíř, lakýrník a natěrač. Je schopen provádět jednoduché malířské práce v interiéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v jednom nebo více odstínech na různých podkladech. Je schopen provádět jednoduché natěračské práce, tj. připravovat podklady a nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami zejména na stavební konstrukce (okna, dveře, topná tělesa, zábradlí, podlahy aj.).

Délka a forma vzdělávání
Tento obor vzdělání realizujeme v denní formě vzdělávání v délce 3 roky.

Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.